Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu Godzone shop (shop.godzone.sk) je:
GD IDENTITY, s.r.o.,
Kúpeľná 514/14
962 31 Sliač

IČO: 45 973 857
DIČ: 2023160194
IČ DPH: SK2023160194.

Akékoľvek otázky, nejasnosti a pripomienky píšte na shop@godzone.sk

Nákup bez poskytnutia osobných údajov
Nakupovať v Godzone shope môžete aj v prípade neposkytnutia osobných údajov, avšak len ojedinele. ”V kamennom prevedení” môžete stretnúť na Godzone konferencii či na Godzone tour.

 

Nákup prostredníctvom internetu

V Godzone shope je možné nakupovať aj s registráciou aj bez registrácie.

V oboch prípadoch, aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, vďaka ktorým Vám môžeme tovar doručiť. Tieto informácie získavame a spracúvame v súlade s §74 ods. 1 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z.  a so Zákonom č. 18/201 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)).

Registráciou zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle platnej legislatívy.

Nákup bez registrácie

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Nákup s registráciou

Svoje údaje môžete zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení do svojho užívateľského konta v časti „Osobné údaje“. Ak si prajete zrušiť svoju registráciu, napíšte nám mail na adresu shop@godzone.sk. Vaše konto do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu bude zneaktívnené a údaje budú vymazané.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria:

– Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

– General Logistics Systems Slovakia s. r. o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S

– Zásielkovňa, s. r. o., so sídlom  Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, IČ DPH: SK2120099014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Pri objednaní tovaru z Godzone shopu si môžete zvoliť štyri spôsoby platby. 1) platba v hotovosti pri osobnom odbere, 2) dobierka pri preberaní tovaru, 3) bankový prevod, ktorý vykonávate priamo na stránke Vašej banky 4) elektronické bankovníctvo – na našej stránke ponúkame možnosť elektronického bankovníctva prostredníctvom služby GoPay. Platba je realizovaná na stránke Tatra banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je GD IDENTITY, s. r. o. oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu. Zároveň GD IDENTITY, s. r. o. uchováva údaje v súlade s lehotami podľa platnej legislatívy.